Motorspecifikationer

Antal Cylindrar: 4
Tändföljd: 1 - 2 - 4 - 3
Cylinder Diameter: 104.8 Ø mm ( 4-1/2 tum )

Cylinder Volym: 4.38 Liter eller 267cubik tum
Kolvar: Tillverkade i gjutet stål 3 Kompressionsringar och 1 smörjring

Kolvringarnas min max spel:
 • Översta mellan 009 - 013 tum
 • Mitten mellan 006 - 011 tum
 • Smörj ring mellan 006 - 013 tum
Slaglängd: 127 mm ( 5 tum )
Vevaxelns ändspel: Mellan 002 till 006 tum
Kolvtapp: Flytande, 1 3/8" Ø tum.
Balansering: Vevaxeln är fullt dynamiskt ut balanserad
Samtliga vev och ramlager är gjutna babbitslager.
Toleransbearbetning: skimsning samt bearbetning genom skavning och märkfärg.
Ramlager:
3 ramlager för vevaxeln. Ø 2" = 50.8 mm och 3" långa
Ramlagerbultar är säkrade med rostfri låstråd, material rostfritt stål enligt standard AISI 305
Rekommenderat åtdragsmoment 90-95 LB ft = 12,4- 13,2 Kg
Lagerkonstruktion ramlager: fast och gjuten
Smörjning: Trycklös stänksmörjning från oljekanal in till vevlager. Smörjspår i vevlagret.

Vevstakens lageröverfall: 2 tum i diameter och 2½ tum långt med rekommenderat åtdragsmoment 65-70 IB ft = 9 - 9,7 KG saxpinne i rostfritt stål enligt standard AISI 305
Lagerkonstruktion vevstakslager: fast och gjuten
Smörjning: Trycklös stänksmörjning från oljetråg via skopa med smörjhål på vevstakslagrets lageröverfall.

Shimsning: Vevaxel/Ramlageröverfall: 002 och 0025 tum
Shimsning: Vevstakar/Vevstaksöverfall: 005 och 0025
Enligt verkstadshandboken rekommenderad singelgradeolja för motorn.

 • Extrem värme, Över 90° F = 32°C - SAE 50
 • Normal sommar - SAE 40
 • Normal vinter - SAE 30
 • Vinter under 20° F = 7° C - SAE 20 eller SAE 20W
Topplock för fotogendrift: Kompressions förhållande fotogentraktor med lågtryckslock - 4.3

Gjutnummer: Gjutnummrets placering i mitten på topplocket mitt på kylkanalen.

N 6050-B Avsett för motorer med kupoltopp. Dessa användes på "N" modellen men förekom även i början på Fordson Major E27N "Höglund" enligt reservdelskatalogen.

N 6050-E Anvädes som standard på lantbrukstraktorer avsedda för fotogendrift

N 6050-C: Högtryckstopplock för bensindrift, kompressionsförhållande - 4.8

Topplocksbult N 6050-E: Rekommenderat åtdragsmoment 55 - 60 Lb ft = 7,6 - 8,3 Kg eller 74,5 - 81 Nm, efterdragning med samma moment varmkörd.

Topplocksbult N 6050-B och N 6050-C Rekommenderat åtdragsmoment 65 - 70 Lb ft = 9 - 9,6 Kg eller 88,1 Nm - 94,9 Nm efterdragning med samma moment varmkörd.

Blockpackning: Koppar asbest, Texten vänd uppåt vid montering.
Maximalt varvtal: 1450 varv/minut, Tomgång 400 varv/min
Normalt arbetsvarvtal: 1100 varv/minut

Effekt vid 1100 varv/minut: 28.3 Hk med fotogen / Låg kompressions - topplock
Effekt vid 1100rpm: 34 HP med bensin / hög kompressionstopplock
Regulatorn verkar genom reglering av gaspådrag på förgasaren och regleras med manöverstag från förarplatsen.
Regulatortyp: Centrifugal typ som verkar genom två roterande centrifugalvikter och motverkande fjäder.
Reglering:  MAX varvbegränsning 1100 Varv per minut.
Maxvarv utan regulator 1450 Varv per minut.
Regulatorvikternas lager tolerans: Brotschas efter ipressning till 0.252 till 0.253 tum
Regulators fjädertryck: Får inte understiga 1 3/8 tum eller 35 mm ( 1 3/8" = 34,9 mm) vid ett fjädertryck på 90 LBS eller 40,8 Kg
Förgasaruppsättning fotogen äldre modell: Kingston med förvärmnings system modell evaporator platta. Ställbart munstycke
Bensinstart rekommenderat munstycke öppet mellan 2 ½ till 2 ¾ varv

NOT: OBS VIKTIGT! Lossa ALDRIG Evaporatorplattans fyra bultar när traktorn är VARM.

Insug: Evaporatorinsug med fast avgasvärmning

Förgasaruppsättning fotogen senare modell: ZENITH förgasare modell nummer AX36ARW ställbart huvudmunstycke.

Grundiställning för ZENITH
Trottelstopp skruv tomgång: ca ett halvt varv in efter att skruven vidrör axelns arm. Därefter finjusterar man med varmkörd motor tills den går normalt på tomgång. Bör bli 1 till 1 ½ varv inskruvad totalt.

Trottelstop fullgas: Inga uppgifter annat än att den inte bör ändras
Huvudmunstycke: mellan 1 och 1 ½ varv, räknat från stängd.
Tomgångsmunstycke: ½ till ett varv öppen

Insug ZENITH: Förbättrad förvärmning, med justerbar förvärmning från lätt till tungt arbete.

Förgasaruppsättning bensinmotor: Zenith modellnummer AX36ARW
Insug: ingen förvärmning.
Rekommenderat kylmedium: Regnvatten
Frostskydd: etylenglykol eller etyldiglykol
Besällningsnr: rostskyddsmedel vid alkaliskt, surt eller salthaltigt vatten - M-1068
Mängd: 45,5 liter eller 10 gallon
Rekommenderad arbetstemperatur: 80 Celsius eller 176 Farenhigt
Vattenpumpslager: .8127 - .8147 tum brotschas efter montering
Fläkt: Två typer av fläkt har förekommit. Från början användes en fyra blads plåtfläkt med nitade fläktblad, senare kom en sexbladig gjuten aluminium fläkt.
Remsjustering: fyra blads plåt fläkt ska remmen kunna röra sig 2 tum och sex blads gjuten aluminium fläkt 1 tum.

Fläktkapacitet: fyra bladig fläkt vid 1100Rm 1700 kubikfot luft per minut vid helt öppet jalusi ( sex blads aluminium fläkt: Ej känd för tillfället )

Kylare: Stående termosifon kylare med 206 stående kylceller.
Tempraturmätare: Bimetallstyp placerad på kylaren.
Tändstift: Champion C4 eller C5 elektrodavstånd 0.7 - 0,8 mm.
C5 är Demonteringsbara för rengöring, keramisk isolator.

Dagens motsvarigheter som finns på marknaden är:

 • Champion
 • W 14 569
 • Autolite 3076 3076
 • AC DELCO C77
 • MOTORCRAFT TT10 10
 • PRESTOLITE 78-10
Obs jag tar inget ansvar för riktigheten i ovanstående lista då marknaden för tändstift ändrar sig snabbt så kolla noga innan du köper.
Lucas Magnet tidig modell: GJ4 (Bara några av de första traktorerna utrustades med den)

Lucas Magnet senare modell: RF4
brytaravstånd 0,3 mm eller -"010 - "012 tum
Manuellt ställbar tändkurva
Roterande magnet, fast spole.
Start: magnapull
Rotation: Medurs
Pulsvinkel: 20 - 22 grader
Spole: A 1243 Hz
Spoltråd diameter sekundär: 0,4 mm
Medbringare: Direktdriven 5/16
Brytaravstånd: 0,3 mm
Fördelararmsposition Kugghjul: Markering mellan två kuggar i magnetaxelns kugghjul detnr E27N-19822, kuggmarkering på rotordrev E27N-19712/E27N-19714 (se sprängskiss)

Wico tändmagnet passar och kan förekomma men är ovanlig.
Motorblock i gjutjärn med cylindrar borrade direkt i block (inga foder) Motorn kan fodras vid slitage eller skada i cylinder.
Uttag för startmotor.
Vevaxellager av babbitstyp gjutna i block.
Diameter ventil spindelaxel: Ø 11/32" = 8,731 mm. Samtliga standard och ÖD är samma.

Diameter på ventiltallrik

Standard original ytterdiameter: Ø 42,61 mm = ca Ø 1,6775" Tum

Första över dimension

+1/16" (0,0625 Tum) = 1,568 mm.
Total ventil diameter 1:a ÖD: Ø 1,7395" eller Ø 44,178 mm

Andra över dimension

+1/8" (0,125 Tum) = 3,175 mm

Total ventil diameter 2:a ÖD: Ø 1,802" eller Ø 45,785 mm

Ventilspel: "020 - "024 tum eller mellan 0,508 och 0,6096 mm alltså ungefär 0,50 - 0,61 mm
Vinkel ventil säte: 45° och ventil 44½°
Kamaxeldrevens max tillåtna spel: 0065 tum - ca 0,16 mm
Insugs ventil öppnar: 10 garder efter övre dödläge och stänger 40 grader efter bottenläge / nedre dödläge
Utblås ventil öppnar: 30 grader före bottenläge / nedre dödläge och stänger exakt vid övre dödläge
Ventilfjädertryck: Längden på fjädern ska vara minst, eller överstiga 2 7/8 dels tum vid ett tryck på 30 Lbs på fjädern (2 7/8 tum är ca 73 mm)